NavPR har sedan 2009 kunnat erbjuda genuint kvalificerad rådgivning och strategisk kommunikation inom Public Relations & Affairs. Bland våra konsulter återfinns både tidigare beslutsfattare och politiska tjänstemän, kommunikationschefer, forskare och journalister.

Om NavPR

NavPR har sedan 2009 arbetat med rådgivning och utförande av strategisk kommunikation inom Public Relations & Affairs, med kontor i Stockholm och Jönköping. Vi är en byrå som präglas av korta beslutsvägar och ett öppet klimat. För oss är varje kund unik och vi samarbetar kring att kunna leverera bästa möjliga service. Bland våra konsulter återfinns både tidigare beslutsfattare och politiska tjänstemän, kommunikationschefer, forskare och journalister. Vi är övertygade om att endast genom en både bred och djup förståelse kring samhället och dess olika aktörer går det att erbjuda genuint kvalificerad rådgivning.

Utifrån våra konsulters samlade erfarenheter inom PR och Public Affairs, kommunikation, journalistik, medie- och krishantering arbetar NavPR med att hitta lösningar och bidra till/ansvara för att de genomförs. NavPR utför allt ifrån bakgrundsanalyser, målgruppsanpassning och kommunikationsplaner till projektledning, samhällspåverkan och genomförande av olika medieaktiviteter. Bland våra uppdragsgivare märks myndigheter, branschorganisationer och ledande företag inom flera olika branscher, nationellt och internationellt.

NavPR har för närvarande 8 konsulter samt en advisory board med expertis inom politik och media, som utifrån olika bakgrunder arbetar tillsammans för att våra uppdragsgivare ska få bästa möjliga rådgivning. NavPR har även strategiska samarbeten med reklam-, bild- och varumärkesbyråer i syfte att kunna erbjuda våra uppdragsgivare en kvalitetssäkrad helhetslösning. NavPR tillämpar en strikt sekretesspolicy gällande våra uppdragsgivare.

Public Affairs

Bland NavPRs konsulter återfinns tidigare seniora politiker och politiska tjänstemän från båda sidorna av det politiska fältet, med erfarenheter från samtliga politiska nivåer från kommunal till europeisk. Vi bistår våra uppdragsgivare med såväl direktkontakter med politiker och andra beslutsfattare som opinionsbildning i syfte att påverka allmänhetens uppfattning inom ett område. Vi kan hjälpa våra uppdragsgivare med allt ifrån nuläges- och intressentanalys till framtagande av budskap och påverkansstrategi samt nätverksbyggande och samhällskontakter.

Medierelationer & mediehantering

NavPR erbjuder skräddarsydda medieträningar anpassade efter våra uppdragsgivares individuella behov, oavsett om det rör sig om deltagare på ledningsnivå eller lokala talespersoner. Våra konsulter sitter på en bred erfarenhet av både journalistiskt arbete och coachning av talespersoner inom politiken, näringslivet och den ideella sektorn och vet vad som krävs för att utveckla talespersoner som är både trygga i sig själva och sitt budskap vid en intervjusituation.

Tillsammans med vår samarbetspartner Campus Bommersvik kan vi ta hand om samtliga detaljer kring en medieträning, oavsett om det handlar om research och utvärdering eller praktiska detaljer vid flerdagsutbildningar.

Krishantering

Ett felaktigt beslut, en olycka eller ett olagligt intrång i lokaler eller IT-system kan snabbt utveckla sig till en kris som behöver en skicklig hantering för att ledningen ska få kontroll över händelseförloppet. NavPR erbjuder ett paket av tjänster relaterade till krishantering, i syfte att våra uppdragsgivare ska känna trygghet inför att kunna hantera en uppkommen kris oavsett dess natur. Vi tillhandahåller förstudier och målgruppsresearch, projektledning samt verklighetstrogna och skräddarsydda krisövningar. Vi står även redo med akut rådgivning samt mediehantering om en händelse väl uppstår.

Kommunikationsstrategi

I en allt mer komplex omvärld ökar betydelsen av en tydlig kommunikationsstrategi som bottnar i företagets värderingar och mål. Vi hjälper våra uppdragsgivare med att genomföra allt ifrån bakgrunds- och målgruppsanalyser, kreativ idégenerering och framtagande av kommunikationsplan med angivna budskap, intressenter, kanaler, ansvar och roller samt strategiska prioriteringar, till projektledning och genomförande av densamma.

Policyutveckling & rapportförfattande

Framgångsrikt påverkansarbete och opinionsbildning bygger på att de förslag och fakta som presenteras är väl genomarbetade och relevanta. NavPR kan bistå uppdragsgivare med kvalificerade rapporter och underlag i syfte att skapa en stark grund för den strategiska kommunikationen. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar anpassade till våra uppdragsgivares specifika behov och kan även erbjuda kringtjänster såsom t.ex. mediehantering, arrangerande av seminarium och direktkontakter med politiker i syfte att kommunicera rapporternas innehåll.

Medarbetare

Sebastian Navab

Sebastian, som är företagets VD, har gedigen kunskap om kommunikation och politik. Han har tidigare arbetat som politisk rådgivare i EU-parlamentet med turism- och transportfrågor. I fem år arbetade han i Riksdagen som presschef. Sebastian har också arbetat åt tidigare statsminister Göran Persson som mediesamordnare på Statsrådsberedningen. Innan han tog initiativ till att starta NavPR arbetade han på Progress PR som han också varit med att starta.

Jenny Aktander

Jenny är en utav företagets grundare och har lång erfarenhet av samhällsbevakning och politik. Hon har tidigare arbetat i drygt fem år som politisk samordnare i Haninge kommun. Jenny har också varit politiskt sakkunnig på Socialdepartementet under ett par år. Innan hon var med och grundade NavPR jobbade Jenny som senior konsult inom PR och PA hos Andréasson Public Relations i Stockholm.

Johan Cronström

Johan är seniorkonsult och har ett förflutet som medieforskare vid Stockholms universitet. Därtill har han lång erfarenhet av att ha utbildat journaliststudenter och medie- och kommunikationsvetare. Johan har även genomfört utredningsuppdrag på uppdrag av Kulturdepartementet.

Björn Berling

Björn är seniorkonsult och har ett förflutet som journalist med erfarenheter från såväl skrivande press som TV. Han har under många år varit resande reporter med världen som arbetsfält, producerat dokumentärer samt bevakat ett flertal olympiska spel, världsmästerskap och Formel 1. Björn har bland annat arbetat 12 år på TV4:s aktualitetsavdelning i Stockholm och dessförinnan tre år på TV3 i London.

Cassandra Bota

Cassandra har mångårig erfarenhet av projektledning inom näringslivsfrågor, press- och webbhantering, marknadsföring och redaktörskap. Hon har även arbetat med journalistik och annonsering och har en examen i Medie- och kommunikationsvetenskap.

Linda Forsell

Linda har tidigare jobbat på tidningskoncern på flera olika redaktioner och har bland annat erfarenhet som projektledare, redaktör, grafisk formgivare och annonsproducent. Hon har läst medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet på Jönköping University.

Ann-Kristine Johansson

Ann-Kristine är senior rådgivare med lång erfarenhet inom politiken och har varit riksdagsledamot i 20 år. Hon har arbetat med bland annat nordiska frågor, energi-, skogs-, närings-, och regionalpolitik samt jordbruk och livsmedel. Ann-Kristine är dessutom ordförande i Konsum Värmland.

Maria Arkeby

Maria Arkeby är seniorkonsult med erfarenhet som Nordisk kommunikationschef i läkemedelsbranschen. Maria har också arbetat som kriskommunikationsrådgivare och kommer senast från en längre anställning på Andréasson PR. Där var hon seniorkonsult med kundansvar inom en rad områden som till exempel life science, konsument, utbildning och energimarknad.

Erik Persson

Erik kommer senast från en tjänst som vice VD med ansvar för public affairs på branschorganisationen Kontakta. Innan det har han arbetat som PR konsult på Geelmuyden Kiese och som politisk tjänsteman med ansvar för civilutskottets frågor hos Moderaterna i Riksdagen. Erik är utbildad jurist från Linköpings Universitet.

Roger Tiefensee

Roger är senior rådgivare med lång erfarenhet inom politiken. Under sina 12 år i Riksdagen arbetade han med ekonomi- och skattefrågor samt frågor inom miljö, jordbruk och livsmedel. Roger har varit ordförande i en och deltagit som ledamot i flera statliga utredningar. Han var under fem år Centerpartiets gruppledare i Riksdagen.